วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอนาแก

                                                    ถ่ายภาพกับท่านปลัดอวุโสอำเภอนาแก

ร่วมพิธี 12 สิงหา 2557 วันแม่แห่งชาติ

                                                                ลงนามถวายพระพร

                               วิรุฬ  ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแกและบุคลากรครู ถวายพุ่มเงิน พุ่มทอง


                                                    ถ่ายภาพกับท่านนายอำเภอนาแก