วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                       ครูณัฐติยา  แนะนำวิทยากร
                                              ให้ผูเรียนปฏิบัติตามขั้นตนที่สอนบนกระดาน

                                                 วิทยากรให้ความรู้และให้ผูเรียนจดบันทึก


                                        วิทยากรให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามที่อธิบายบนกระดาน
                                              ครูณัฐติยา ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เพิ่มเติม
                                                 

                                            วิทยากรอธิบายขั้นตอนและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก จ.นครพนม พร้อมนายธนะศักดิ์ อุปพงษ์ ครูอาสาสมัคร นิเทศติดตามเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กศน.ตำบลพุ่มแก

ภายในอาคาร

                                                       สื่อหนังสือการ์ตูน   นิทาน   นวนิยาย
                                                               มุมสื่อคอมพิวเตอร์
                                                                               สื่อCD
                                                                       สื่อแบบเรียน
                                                    มุมหนังสือพิมพ์ -นิตยสาร-วารสาร
                                                                     มุมอาเซี่ยน


                                              วิรุฬ   ชุมชูชาติ  ผอ.อ.นาแก พบปะนักศึกษา                                                               มุมเศรษฐกิจพอเพียง
                                                              มุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                                              มุมบ้านหนังสืออัจฉริยะ
                                                             
                                                              มุมเกียรติบัติที่ภาคภูมิใจ

                                                           


                                                                          มุมอาเซี่ยน
                                                      ท่านผอ.วิรุฬ  พูดคุยพบปะนักศึกษา


                                                                             มุมเด็ก