วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการกฬาต้านภัยยาเสพตืด กศน.เกมส์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนาแก ๔ กันยายน ๕๘
โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
โครงการอำเภอเคลื่อนที่ร่วมกับเครือข่าย ณ บ้านแขนนาง ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก นครพนม ที่ ๓ กันยายน ๕๘

                                ท่านนายอำเภอนาแก  เยี่ยมชมกิจกรรม กศน.


                                       ท่านนายอำเภอนาแก ประธานโครงการ

                                                  กลุ่มอาชีพ ทำได้ให้เลย
                                                กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง

                                                        ตัดผมฟรี      


                                            กลุ่มอาชีพ  หมวกจากใบลาน