วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

12 มิถุนายน 60 อบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย(กลุ่มสนม)โดยสำนักงานกศน.ร่วมกับกอ.รมน.

                                             เลขาธิการสำนักงานกศน.ประธานเปิดโครงการ9มิถุนายน60 กศน.นาแกร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม ณ ตำบลนาคู่และร่วมงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี2560 😊💚โดยผศ.(พิเศษ)เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแกเป็นประธานเปิดโครงการ


                                              นายอำเภอนาแกประธานเปิดโครงการ


                                                  นายอำเภอนาแกเยี่ยมชมกิจกรรมกศน.7-8 มิถุนายน 2560 อบรมโครงการอบรม#ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา💖💛โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจ.นครพนม

                                              รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการ