วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กศน.ตำบลพุ่มแกร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ สนาม อบต.พุ่มแก

                                                      ชอบตัวไหนเลือกเลยนะค่ะ


                   สมุด  ดินสอ   ขนม   สำหรับแจกเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในซุ้มกศน.ตำบลพุ่มแก จร้า                                             ระบายสีรูปการ์ตูนทำได้ให้กลับบ้านเลย นะค่ะ
                                         
                                                 สวนสนุกสำหรับเด็กๆเล่นเต็มที่เลยจร้า

                                   
                อ.ณัฐติยา  อุปพงษ์  รับเกียรติบัตร เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                                      โดยนายยงยุทธ พ่อบาล นายกอบต.พุ่มแก
                                                   กิจกรรมระบายสี ตุ๊กตาปูนปาสเตร์
                                      แจกขนมน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในซุ้มกศน.ตำบลพุ่มแก

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 58 ณ วัดธาตุศรีคุณ

                                          นายวิรุฬ  ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแก กล่าวรายงาน
                                               และนายกเทศบาลตำบลนาแกเป็นประธาน
                                         วิทยากร แขกผู้มีเกียรติและคณะครูถ่ายภาพร่วมกัน
                                       


                                ค่ายทหารจากจังหวัดนครพนมแสดงกิจกรรมเกี่ยวกับการรักชาติ

                                           
                                                  นักศึกษาเข้ารับความรู้แต่ละฐาน

                                           แบ่งกลุ่มนักศึกษาระดมสมอง มอบหมายงานนำเสนอ

                               จำลองการเลือกตั้งฐานที่ ๗ เข้าใจเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย


                                                        พระคุณเจ้าให้ความรู้เรื่องธรรม
                                                   ผอ.กศน.นาแก พบปะนักศึกษา

                                                 
                               ตัวแทนนักศึกษาออกนำเสนอสรุปกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ