วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กศน.ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนมวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี @ฟาร์มตัวอย่างบ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
                                                                  สาธิตการทำปุ๋ยแห้งวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐น.ร่วมโครงการรวมพลังสตรีอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี @ตำบลหนองสังข์