วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จัดกิจกรรมการเรียนการสอย รับชม ETV เพื่อการศึกษา สัปดาห์ที่ 13
                                                              นักศึกษาทำใบงาน

                                                             ครูและนักศึกษาสรุปร่วมกัน
     


จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รับชม รายการ ETV เพื่อการศึกษา สัปดาห์ที่ 8 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                   ครูนำเข้าสู่บทเรียนก่อนรับชมรายการ


                                                            ครูแจกใบงาน แบบทดสอบ

                                                           ครูและนักศึกษาสรุปร่วมกัน