วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ บ้านโพนแพง หมู่ 13 ตำบลพุ่มแก

                                                                 วัสดุ อุปกรณ์
                                                        ก้อนเห็ดที่บรรจุเสร็จแล้ว
                                                  อ.ณัฐติยาและผู้เรียนช่วยกันเปิดดอกจ้า


                                                 วิทยากรแนะนำวัสดุ อุปกรณ์
 
              วิทยากรสาธิตขั้นตอนการเพาะเห็ด โดยนำส่วนผสมลงผสมตามส่วนให้กลุ่มอาชีพดู

                                                           ผู้เรียนลงมือปฎิบัติเอง


                                                   วิทยากรสาธิตการบรรจุเชื้อเห็ดใส่ถุง
                                                        ให้ผู้เรียนลงมือปฎิบัติจริง
                                                     นี้ค่ะผลงานของเราบรรจุเสร็จแล้ว

                                                                         นี้ค่ะผลงาน
                                                    เดินข้ามทุ่งเพื่อนำก้อนเห็ดไปนึ่งค่ะ

                                                              นำก้อนเห็ดลงนึ่ง

เปิดกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเลี้ยงปลา ณ บ้านนายาง หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดย..กศน.อำเภอนาแก


                                               อ.ณัฐติยา   นิเทศติดตามกลุ่มเลี้ยงปลาค่ะ


                               อ.ณัฐติยา  และอ.ธนะศักดิ์  มอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพ
                           อ.ณัฐติยา  ออกนิเทศติดตาม ดูซิว่าปลาตัวโตขนาดไหนแล้ว
                                                        สุดยอดค่ะ ... โตขึ้นเยอะเลย

อ.ณัฐติยา และอ.ธนะศักดิ์ ครูอาสาสมัคร เปิดกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ บ้านโคกสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


                                 ครูณัฐติยา  อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบลพุ่มแก แนะนำวิทยากรค่ะ
                                                วิทยากร  แนะนำวัสดุ  อุปกรณ์ ก่อนเรียนค่ะ

                                              วิทยากร  สาธิต นำส่วนผสมผสมให้ผู้เรียนดู

                                                 สมาชิกกลุ่ม ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเองเลยค่ะ
                           สมาชิก แต่ละคน ต่างวัยกัน ตั้งใจเรียนและช่วยกันคนละม้ายละมือ
                                          ผู้เรียนช่วยกันกรอกขี้เลื้อยลงถุงเพื่อทำก้อนเห็ดค่ะ
                                                        ดีใจที่ทำได้สำเร็จ  ยิ้มใหญ่เลย
                                              เสร็จแล้วค่ะ....นี้คือผลงานเรา สุดท้ายก็ทำได้
                                             วิทยากร... สาธิตขั้นตอนการนำก้อนเห็ดไปนึ่งค่ะ

มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี 14-15 สิงหาคม 2555                                          กลุ่มสนมจังหวัดนครพนม เชียร์เต็มที่ ......สู้ตายค่ะ


                                                                            สู้ๆค่ะ
                                    ขบวนของแต่ละจังหวัด ร่วมแรงร่วมใจเดินเข้าสู่สนามกีฬา


                พิธีเปิดมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2  ภาคตะวันออกเแียงเหนือ จังอุบลราชธานี                            
                                    โดยท่านประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการกศน.ประธานพิธีเปิด
                                                               กลุ่่มสนมสู้ๆๆ ค่ะ