วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีเปิดการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประจำตำบล วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กศน.อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมประธานในพิธี นายยงยุทธ พ่อบาล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๐๙ คน สถานที่จัดกิจกรรม กศน.ตำบลพุ่มแก หมู่ ๑๓ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

                                       ณัฐติยา  อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบลกล่าวรายงานโครงการ
                              นายยงยุทธ พ่อบาล นายกอบต.พุ่มแก ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ


                                                         เครือข่ายร่วมพิธีเปิด        
                                             ประธานในพิธีตัดลิบบิ้นและลั่นฆ้องชัย
                                    ถ่ายภาพร่วมกันกับประธาน เครือข่าย และผู้เข้าร่วมพิธีเปิด
                                     นายประดับ แสงศาลา วิทยาการภูมิปัญญากล่าวเสวนา