วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ บ้านท่าสีลารมณ์ ตำบลบ้านแก้ง ที่ 18 ธันวาคม 58

                                                นายอำเภอนาแกกล่าวเปิดโครงการ
                                                   นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.นาแก ร่วมมอบผ้าห่ม

                                                 นายอำเภอนาแก เยี่ยมชมกิจกรรมกศน.นาแก


                                                               นายอำเภอนาแกมอบผ้าห่ม

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 16 ธันวาคม 58 ณ เมรุวัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก

                                             ผศ.(พิเศษ)เมธา ชูจันทร์นายอำเภอนาแก ประธานในพิธีต้อนรับคณะศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 ธันวาคม 58
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก

                                                 ลงทะเบียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ                                                 นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแก               นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแก กล่าวเปิดโครงการและพบปะนักศึกษา

กิจกรรม Bike f0r Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 58 @ ศาลากลางจังหวัดนครพนม


                                                 นำนักศึกษาเข้าร่วม ปั่นเพื่อพ่อ


                                       
                                               @ ถนนคนเดิน ตลาดอินโดจีน
                                                           น้ำดื่มพระราชทานค่ะ


                                                              จุดกลับ@ สะพานไทย-ลาว


                                                           ณ ริมฝั่งโขง นครพนม
                                                       29 กิโล ถึง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว