วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กศน.ตำบลพุ่มแก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๕🎉เรียนฟรีทุกระดับ มีหนังสือให้ยืมเรียนฟรี สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อคุณครูณัฐติยา อุปพงษ์ โทร.0860765843💐🌺🌿
 

น้อมรำลึกเนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระบรมมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 รหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2565 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนมผอ.รพ.สต.พุ่มแกเป็นวิทยากร มาให้ความรู้กัผู้เข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียน

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเพศศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระหว่างวนที่ 1-2 มิ.ย.2565 ณ กศน.ตำบลพ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

วิทยากร จากผอ.รพ.สต.ตำบลพุ่มแก มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลพุ่มแก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                             ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม


                                               นายประดับ แสงศาลา ประธานศส.ปชต.พุ่มแก
                                                   นางณัฐติยา อุปพงษ์ กรรมการและเลขาฯ
                                           คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลพุ่มแก ถ่ายภาพร่วมกัน