วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)หลักสูตร 30 ชั่วโมง วิชาจักสาน วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ดำเนินการบ้านนางเลิศ หมู่ 5 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
                                     นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์ ครูอาสาสมัครออกนิเทศกลุ่มผู้เรียน

                                                           ผู้เรียนเตรียมวัสดุในการจักสาน
                                                     กลุ่มผู้เรียนตั้งใจกันเรียนอย่างจริงจัง


                                      


                                                       
                                                    วิทยากร อธิบายขั้นตอนวิธีการสานไซวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

วันที่18-29 มิถุนายน 2561 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำสมุนไพรลูกประคบ ณ บ้านตับเต่า หมู่ 15 ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม


วัสดุในการทำลูกประคบ
                                                            ฝีมือคุณยายเสร็จแล้วจ้า
                                                      วิทยากร สาธิตการใช้ลูกประคบ

                                                     วิทยากรสาธิตขั้นตอนการห่อลูกประคบ

                                                        ลูกประคบทำได้แล้ว สุดยอด

                                                      วัสดุที่ใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพร
                                                   คุณยายตั้งใจทำสุดฝีมือแล้วนะ                                                     วิทยากร  สาธิตการใช้ลูกประคบ
                                                                     คุณตากะทำได้