วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

วันที่18-29 มิถุนายน 2561 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำสมุนไพรลูกประคบ ณ บ้านตับเต่า หมู่ 15 ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม


วัสดุในการทำลูกประคบ
                                                            ฝีมือคุณยายเสร็จแล้วจ้า
                                                      วิทยากร สาธิตการใช้ลูกประคบ

                                                     วิทยากรสาธิตขั้นตอนการห่อลูกประคบ

                                                        ลูกประคบทำได้แล้ว สุดยอด

                                                      วัสดุที่ใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพร
                                                   คุณยายตั้งใจทำสุดฝีมือแล้วนะ                                                     วิทยากร  สาธิตการใช้ลูกประคบ
                                                                     คุณตากะทำได้

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การเพาะเห็ด จัดเมื่อวันที่ 11-22 มิถุนายน 2561ณ บ้านนายาง หมู่ที่ 12 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

                                                       วิทยากรแนะนำอุปกรณ์/วัสดุ