วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

นิเทศน์การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ETV เพื่อการศึกษา จากสำนักงานกศน.จ.นครพนม วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                                 โครงงานนักศึกษา
                                                        รายงาน (กรต.) นักศึกษา
                                                        โครงงานวิทยาศาสตร์
                                                รับชม ETVวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
                            
                                                ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณคณะนิเทศน์
                                                                   แจกใบความรู้
                                              ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังรับชมรายการ
                                          ครูกับนักศึกษาช่วยสรุปบทเรียนหลังรับชมรายการ
สังเกตพฤติกรรมระหว่างรับชม
  ให้ทำแบบทดสอบ และตอบแบบสอบถาม

ทำแบบทดสอบกันเลยจร้า
                                              ครูนำเข้าสู่บทเรียนก่อนรับชมรายการ ETV
                                                                 ครูยกตัวอย่างสื่อการสอน
                                                                    ครูแจกใบความรู้

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ณ อบต.พุ่มแก ๘ มกราคม ๒๕๕๘

                                             คนเก่ง มีความสามารถ มาทางนี้ค่ะ แจกฟรี

                                                           โชว์ลิลาการชกมวย ครับ
                                                                  แจกฟรี นะค่ะ
                                                           หนูสวย  น่ารัก  เก่งด้วย ค่ะ
            ครูณัฐติยา อุปพงษ์  รับมอบเกียรติบัตร คณะดำเนินงานร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ
                   วันเด็กแห่งชาติ   ปี ๒๕๕๘  กับท่านนายกอบ.ตุ่มแก นายยงยุทธ  พ่อบาล
                                                       นายกอบต.พุ่มแกกล่าวรายงาน
                                                     แอ๊บกันก่อนรับสมุด ดินสอ ขนม จร้า
                                          นายอำเภอนาแก ประธานเปิดงาน ปล่อยลูกโปร่ง
                                                                      หนูทำได้ค่ะ
                                              รอแป๊บ ไม่ต้องแย่งกันนะค่ะ ได้กันทุกคนจร้า
                                                            สวนสนุกสไลด์เดอร์ค่ะ
                                                              เล่นรถไฟกันหน่อยค่ะ
                                                             เย้ เย้ สุดยอดเลยค่ะ
                                               ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซุ้มเราค่ะ
                                                  ท่านนายอำเภอนาแกกล่าวเปิดงาน

                                                         บรรยากาศรอบๆบริเวณงาน
         หนูๆ มาซุ้มนี้  เล่นเกมส์ ตอบคำถาม ตอบได้ รับเลยสมุด ดินสอ พร้อมขนมกลับบ้านจร้า
                                                 หนูๆ ชอบแบบไหน หยิบได้เลยนะค่ะ
          ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  หมั่นศึกษา ได้ทุกที่ทุกเวลา มาระบายสีภาพการ์ตูน ตุ๊กตาปูนปาสเตอร์กันค่ะ
                                                              กินฟรี เล่นฟรีทั้งวันจร้า
                                                               บรรยากาศบริเวณงาน
                                                        หนูทำได้ให้กลับบ้านเลยจร้า
                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกกล่าวรายงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
                                                  ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายอำเภอนาแก