วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

" รวมพลังแห่งความภักดี " วันอังคาร ที่ 22 พ.ย. 2559 เวลา ๐๖.๓๐ น. โดย ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม " รวมพลังแห่งความสามัคคี เพื่อประกาศ ความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ " # ณ บริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอนาแก

                                               ผศ.(พิเศษ)เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก
                                                       ถ่ายภาพร่วมกับนายอำเภอนาแก

                                                   นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก

วัน จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 59 โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดจอมแจ้ง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม