วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 9 มกราคม 58 ณ กศน.ตำบลพิมาน

                                                วิรุฬ  ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแก พบปะนักศึกษา


                                                    วิทยากร จากค่าย ตชด. 235 อ.ธาตุพนม


                                  นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
                                             พ.ต.ท. ณัฐพล ต้องเดช  ประธานเปิดโครงการ


                                                   แบ่งกลุ่มนักศึกษา ระดมสมอง
                                                   นักศึกษานำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย