วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท มิ.ย. 2559 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก
กศน.ตำบลพุ่มแกจัดกลุ่มอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้าพื้นเมือง ณ บ้านนายาง หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม                                          วัสดุ เปลือกไม้สีธรรมชาติ และ ผ้าที่ทอเสร็จแล้ว

                                                                              ยกนิ้วให้เลย

                                                                        ต่ำฮูกจร้า

                                                                      ต้อนรับคณะนิเทศ
                                                                                 ปั่นด้าย
                                                                          สืบฮูกค่ะ
                                                                                                                                          สุดยอด ยกนิ้วให้เลย
                                        กลุ่มอาชีพ ต้อนรับท่านผอ.ที่มานิเทศเยี่ยมชมกลุ่ม
           วิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแกพร้อมด้วยนายธนะศักดิ์ อุปพงษ์ ครูอาสาสมัครฯ                                                                         ออกนิเทศเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ

                                                 ฝีมือกลุ่ม / ย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้ธรรมชาติ
                                                 ครูณัฐติยา  เป็นนางแบบโชว์ผ้าสวยๆค่ะ                                                              หลาปั่นหลอดค่ะ


                                                                         ต่ำฮูกค่ะ