วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กศน.ตำบลพุ่มแกและเครือข่ายร่วมต้อนรับคณะประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี๒๕๕๘ ณ บ้านตับเต่า หมู่ ๗ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

                                                    ถ่ายภาพกับท่านนายอำเภอนาแก
                                                       กับท่านนายกอบตพุ่มแก
                                                    กับคณะกรรมการประเมิน และเครือข่าย

                                            คณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรม กลุ่มอาชีพต่างๆ


                                       

                                     ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพที่ กศน.ตำบลพุ่มแก สนับสนุนต่อยอด

                                                         สินค้า OTOP   ตำบลพุ่มแก
                                                   กลุ่มอาชีพ ตำบลพุ่มแก ที่สนับสนุน
                                                                                                           มาออกกำลังกาย กัน


วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จัดกระบวนการเรียนรู้ นักศึกษากศน.ตำบลพุ่มแก รับชมโทรทัศน์ ETV ที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                          วิชาวิทยาศาสตร์ ตอน ที่ ๗  ตีสนิท..... ชีวิตเคมี                                             ครูมอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

                                  ครูนำเข้าสู่บทเรียน ทำแบบทดสอบ ก่อนรับชมรายการ  ETV


วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเพาะเห็ด บ้านตับเต่า หมู่ ๗ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก นครพนม

                                                            สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด                                                                  วัสดุ อุปกรณ์

                                                วิทยากร แนะนำขั้นตอนวิธีการเพาะเห็ด

                                                      นำส่วนผสมต่างๆคลุกเค้าให้เข้ากัน

                                                                 กรอกเชื้อเห็ดใส่ถุง

                                                             ผลงานอาชีพพวกเรา ทำได้แล้ว