วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

กศน.ตำบลพุ่มแกจัดโครงการทำหน้ากากอนามัยป้องกันCOVID-19 พื้นที่ตำบลพุ่มแกพบกลุ่มนักศึกษาและสอดแทรกให้ความรู้เรื่องวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา19 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก.วันที่10 มีนาคม2563กศน.ตำบลพุ่มแก ออกประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ แผ่นปลิวการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด19 ให้กับผู้นำชุมชนชนพื้นที่ตำบลพุ่มแกและให้ความรู้กับประชาชนเรื่องไวรัสโควิด19