วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมสอดไส้ บ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปอาหารการทำไส้กรอก บ้านหนองหอไตร ตำบลพุุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนคำแหงมหาราช 17 มกราคม2567