วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

โครงการบรรณสัญจร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน 

๒ เมษายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้ากศน.ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม