วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการศส.ปชต.พุ่มแก ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)ณ เทศบาล ต.นาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

                                                         เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กกต.จ.นครพนม    
              คณะกรรมการ ศส.ปชต.พุ่มแก เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่วมกับ สำนักงานกกต.จ.นครพนม










 

ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ร่วมกิจกรรมภาคเช้าและภาคค่ำ ณ วัดธาตุศรีคุณและหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก

                                                                  ลงนาถวายพระพร                                                 
                                                        กิจกรรมภาคเช้า ณ วัดธาตุศรีคุณ




                                                  ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายอำเภอนาแก
                                                     ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 






                                                    


                                                 
                                                     ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายอำเภอนาแก



   จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล






 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่่นที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาวัดบ้านตับเต่า ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม


                                                     ตรวจวัดคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ





                                                          วิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ

                                             วิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ





                   ครูณัฐติยา  อุปพงษ์   กล่าวทักทาย บอกวัตถุประสงค์ผู้เข้าร่วมโครงการ




                                   ครูณัฐติยา  อุปพงษ์    แนะนำวิทยากร