วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกต้านภัยยาเสพติด ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘ วันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                          อ.ธนะศักดิ์    กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
                      พ.ต.ท. ณัฐพล  ต้องเดช  รองผกก.ป.สภ.นาแก   ประธานกล่าวเปิดโครงการ


                                           
                          แบ่งกลุ่มนักศึกษา  ระดมความคิด และให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอกนำเสนอ


                                          ประธานนักศึกษา ตัวแทน กล่าวขอบคุณวิทยากร