วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การเพาะเห็ด จัดเมื่อวันที่ 11-22 มิถุนายน 2561ณ บ้านนายาง หมู่ที่ 12 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

                                                       วิทยากรแนะนำอุปกรณ์/วัสดุไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น