วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ต้อนรับและรับฟังนโยบาย ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม วันที่ 30 ตุลาคม 2562


ถ่ายภาพร่วมกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                             


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น