วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

.วันที่10 มีนาคม2563กศน.ตำบลพุ่มแก ออกประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ แผ่นปลิวการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด19 ให้กับผู้นำชุมชนชนพื้นที่ตำบลพุ่มแกและให้ความรู้กับประชาชนเรื่องไวรัสโควิด19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น