วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าเพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ ดอนตาทอง ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น