วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านทางหลวง นพค.22 ตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม

                                         นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก ประธานพิธีเปิด
                                                                   
 ร่วมปลูกต้นไม้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น