วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

9 ธันวาคม 2563 ร่่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามโครงการต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกงประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลนาแกและหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม                                                       ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายอำเภอนาแก


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น