วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเสริมความรู้ด้านเพาะพันธุ์ไม้พื้นดินเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพ @ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วิทยากรให้ความรู้สาธิตขั้นตอนการปลูกต้นผักหวาน

                                                         สาธิตขั้นตอนการปลูกต้นผักหวาน
                                                         สาธิตขั้นตอนการปลูกต้นผักหวาน
                                                        สาธิตขั้นตอนการปลูกต้นผักหวาน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น