วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการศูนย์ฝึกอาชพชุมชน(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช.ม.) หลักสูตรการแปรรูปอาหาร (การทำแหนมหมู) สถานที่จัดบ้านโนนจันทร์ ม.8 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น