วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปอาหารการทำไส้กรอก บ้านหนองหอไตร ตำบลพุุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น