วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เปิดกลุ่มการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงกบ บ้านนายาง หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก

มอบพันธุ์กบ
                                                     สมาชิกกลุ่มช่วยกันปล่อยลูกกบจ้า

อ ณัฐติยา  อ ธนะศักดิ์ และวิทยากร มอบพันธุ์กบให้สมาชิกกลุ่มอาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น