วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กศน.ตำบลพุ่มแก ต้อนรับคณะศึกษานิเทศ

วิรุฬ  ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก ภักดี คงปาน ผอ.กศน.อ.เมืองนครพนม
 ณัฐติยา  อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบล และนายธนะศักดิ์ อุปพงษ ครูอาสาสมัคร
        ต้อนรับ คณะศึกษานิเทศกศน.น.ส.จตุพร สุทธิวิวัฒน์และน.ส.จรรยา สิงห์ทอง                                      ตรวจเยี่ยม กศน. ตำบลพุ่มแก  ที่ 22 ก.พ. 56

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น