วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

นิเทศน์การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ETV เพื่อการศึกษา จากสำนักงานกศน.จ.นครพนม วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                                 โครงงานนักศึกษา
                                                        รายงาน (กรต.) นักศึกษา
                                                        โครงงานวิทยาศาสตร์
                                                รับชม ETVวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
                            
                                                ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณคณะนิเทศน์
                                                                   แจกใบความรู้
                                              ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังรับชมรายการ
                                          ครูกับนักศึกษาช่วยสรุปบทเรียนหลังรับชมรายการ
สังเกตพฤติกรรมระหว่างรับชม
  ให้ทำแบบทดสอบ และตอบแบบสอบถาม

ทำแบบทดสอบกันเลยจร้า
                                              ครูนำเข้าสู่บทเรียนก่อนรับชมรายการ ETV
                                                                 ครูยกตัวอย่างสื่อการสอน
                                                                    ครูแจกใบความรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น