วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เดินรณรงค์การป้องกันไฟป่าเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เทศบาลตำบลนาแก
                                            รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประพิธีเปิดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น