วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ณ กศน.อำเภอนาแก


                                 เชิญวิทยากรภายนอกที่ชำนาญการมาให้ความรู้กับนักศึกษา

            วิทยากรสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการและให้นักศึกษาแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
                             


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น