วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ร่วมกับ อบต.พุ่มแก วันที่ 27 พฤศจิกายน 58 ณ อบต.พุ่มแก

                                   ผศ.(พิเศษ) เมธา  ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก เป็นประธาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น