วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 16 ธันวาคม 58 ณ เมรุวัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก

                                             ผศ.(พิเศษ)เมธา ชูจันทร์นายอำเภอนาแก ประธานในพิธีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น