วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก ที่ 15 มีนาคม 59

                                                   คณะกรรมการ ศส.ปชต.พุ่มแก

                                    คณะกรรมการ ศส.ปชต.พุ่มแก รับป้ายศูนย์ตำบลพุ่มแก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น