วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เวลา ๐๙.๐๙ น. นักศึกษากศน.ตำบลพุ่มแก นำทีมโดยอ.ณัฐติยา / อ.ธนะศักดิ์ คณะกรรมการ ศส.ปชต.พุ่มแก ประชาชน นักเรียน พร้อมเครือข่ายทุกหน่วยงาน ในพื้นที่ตำบลพุ่มแก เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๗ สิงหา ออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายยงยุทธ พ่อบาล นายกอบต.พุ่มแก เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ออกพื้นที่รณรงค์ออกเสียงประชามติ ม.2 ต.พุ่มแกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น