วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ประชามติ ๗ สิงหา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๕๙ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก

                       ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก ประธานพิธีเปิดโครงการ
                  ปราจิตร  ตรีศรี  รองคณะกรรมการสถานศึกษากศน.กล่าวรายงานเปิดโครงการ
                                                      วิทยากร จาก กกต.จังหวัดนครพนม

                                                 วิทยากร จากค่ายพระยอดจังหวัดนครพนม
                                คณะครูและวิทยากรถ่ายภาพกับท่านท่านนายอำเภอนาแก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น