วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

12 มิถุนายน 60 อบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย(กลุ่มสนม)โดยสำนักงานกศน.ร่วมกับกอ.รมน.

                                             เลขาธิการสำนักงานกศน.ประธานเปิดโครงการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น