วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

7-8 มิถุนายน 2560 อบรมโครงการอบรม#ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา💖💛โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจ.นครพนม

                                              รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น