วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

5 มิถุนายน 62 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ สร้างผืนป่า ไทพิมานและปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมานและอบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก ประธานเปิดโครงการ
นายอำเภอนาแก ปลูกต้นยางนา
ถ่ายภาพร่วมกันกับท่านนายอำเภอนาแก

นายอำเภอนาแกทดสอบเจาะน้ำมันจากต้นไม้ยางนา
นิคือน้ำมันยางนา
                                       นายอำเภอนาแก นำน้ำมันยางนาทดลองใส่กับรถไถ
นายอำเภอนาแกทดสอบขับเคลื่อนรถไถ
                                            ครูณัฐติยา อุปพงษ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ช่วยกันปลูกต้นยางนาเพื่อลดภาวะโลกร้อน
                                              ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาแรงปั่น มุ่งสู่อบต.พิมาน
                                                ถ่ายภาพร่วมกับสำนักงานป่าไม้จ.นครพนม
ต้นยางนาที่เราจะปลูกกันจ้า
                                                         ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมแรงร่วมใจ

                                                                       ต้นยางนา

                                                           ต้นยางนาปลูกเสร็จแล้วนะค่ะ
                                หัวหน้าส่วนราชการนายขันชัย ขันทะชา สาธารณสุขอ.นาแก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น