วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

     นายปราจิตร ตรีศรี  รองคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อ.นาแก ประธานเปิดโครงการ
                                        นายวิรุฬ  ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก พบปะนักศึกษา                                           นางณัฐติยา  อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบล พบปะนักศึกษา
 ผอ.กศน.นาแก และรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อ.นาแก มอบวุฒิบัตรผู้ที่จบการศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น