วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเพศศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระหว่างวนที่ 1-2 มิ.ย.2565 ณ กศน.ตำบลพ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

วิทยากร จากผอ.รพ.สต.ตำบลพุ่มแก มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น