วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 รหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2565 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนมผอ.รพ.สต.พุ่มแกเป็นวิทยากร มาให้ความรู้กัผู้เข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น