วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 @ศาลาประชาคมบ้านหนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

นางเนื้อทิพย์  อัคฮาด ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น