วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนม จำนวน 30 ช.ม. ณ บ้านตับเต่า หมู่ 15 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม




                                                                         วัสดุ/อุปกรณ์


                                                                       การทำไส้ขนม



 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น